d5df9b780e2a7069f568b8a1f68073ce
साना दलका ठूला नेता जसलाई जनताले पत्याएनन् [PART 1] – ISSUE OF THE DAY
2018-10-16
GYAN-GANGA-2075-06-31-NEWS24-TV
GYAN GANGA (2075-06-31) – NEWS24 TV
2018-10-17

अति गरीवको सुचिमा पूर्व मन्त्री लगायत हुने खानेहरु । ठगिनेकै विरुद्ध बिप्लव कार्याकर्ताको प्रयोग ।

528495c20927d99be4e244a009b5ae38

528495c20927d99be4e244a009b5ae38


अति गरीवको सुचिमा पूर्व मन्त्री लगायत हुने खानेहरु । ठगिनेकै विरुद्ध बिप्लव कार्याकर्ताको प्रयोग । – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 289

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *