7b81cc1a3519dd4feed94d73362b3c9d
यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा– ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ ! – POWER NEWS
2018-07-17
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_04_01-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_04_01 – NEWS24 TV
2018-07-17

अदभुत बालक जो नहेरीकनै अक्षर पढ्छन्,रङ पत्ता लगाउँछन्,मान्छे चिन्छन् ।सिधाकुराको २५० भाग पुरा !

78f976facdcc60a7167a60f3e6f81410

78f976facdcc60a7167a60f3e6f81410


अदभुत बालक जो नहेरीकनै अक्षर पढ्छन्,रङ पत्ता लगाउँछन्,मान्छे चिन्छन् ।सिधाकुराको २५० भाग पुरा – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 250

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *