Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_06_06-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_06_06 – NEWS24 TV
2018-09-22
Sagarmatha-Prime-News-2075-06-05
Sagarmatha Prime News 2075-06-05
2018-09-22

इन्टरपोलका मोस्टवान्टेड गोविन्द टोकियोमा यसरी नाच्दै,समस्या सुन्दैन जापान स्थीत नेपाली दुतावास !

75dcb3dde736d6c902b246fc192857e3

75dcb3dde736d6c902b246fc192857e3


इन्टरपोलका मोस्टवान्टेड गोविन्द तिवारी टोकियोमा यसरी नाच्दै,नेपालीकै समस्या सुन्दैन जापान स्थीत नेपाली दुतावास – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 279

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

#News24nepal #Sidhakurajanatasanga #JusticeForNirmala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *