f205c2e7ebfaa4bd69d1584bd26ba83d
सन्धुपाल्चोकका २२ जना किशोरी बेच्न लागेको खुलासा, सक्दो सेयर गरौँ
2018-06-13
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_02_30-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_02_30 – NEWS24 TV
2018-06-13

उसो भए डिजिटल बक्स नजोड्ने नेपालीले सूचनाको हक नै नपाउनेः प्रकाश घिमिरे #Sagarmatha_Bishes

5a577897cc696a09377f1ec0c152053b

5a577897cc696a09377f1ec0c152053b


उसो भए डिजिटल बक्स नजोड्ने नेपालीले सूचनाको हक नै नपाउनेः प्रकाश घिमिरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *