Highway-Express-2075_07_19-NEWS24-TV
Highway Express 2075_07_19 – NEWS24 TV
2018-11-05
124e53e0534532ee3664d66b6c0bbad7
कर्मचारीले सिंहदरबार घेराउ गरे । यस्ता छन् संघीयता असफल बनाउने प्रयास – STHANIYA SAROKAR
2018-11-05

छ्या ! यस्तो पनि राजधानी हुन्छ ? – POWER NEWS

6363c5b3dc466c664c2bae21981a9a24

6363c5b3dc466c664c2bae21981a9a24


छ्या ! यस्तो पनि राजधानी हुन्छ ? – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *