Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_06_27-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_06_27 – NEWS24 TV
2018-10-13
57050057841300bd082da84bbc30d5d3
कार्यक्रममै पाखुरा सुर्कासुर्की # Prashna Samaya
2018-10-13

ढुवानी गर्दा नै यसरि मर्छन खसी बोका,यसरी ब्यापार गर्दै वीर अस्पतालका कर्मचारी !

9306c2efd1f64e398533ee8e7a95706f

9306c2efd1f64e398533ee8e7a95706f


ढुवानी गर्दा नै यसरि मर्छन खसी बोका,यसरी ब्यापार गर्दै वीर अस्पतालका कर्मचारी – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 288

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *