Prime-Time-8-PM-NEWS-2075_06_16-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS 2075_06_16 – NEWS24 TV
2018-10-02
GYAN-GANGA-2075-06-17-NEWS24-TV
GYAN GANGA (2075-06-17) – NEWS24 TV
2018-10-03

थाहै नपाई जग्गा अर्कैको नाममा,मालपोत प्रमुखनै पक्राउ।दुतावासका कर्मचारी नेपालीलाई यसरि हप्काँउछन् !

aae1cfd65f1578cdfe4fa0da278055d2

aae1cfd65f1578cdfe4fa0da278055d2


थाहै नपाई जग्गा अर्कैको नाममा,मालपोत प्रमुखनै पक्राउ।साउदी दुतावासका कर्मचारी नेपालीलाई तँ भनेरै हप्काँउछन् – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 283

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

#News24nepal #Sidhakurajanatasanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *