Sagarmatha-Prime-News-2075-02-30
Sagarmatha Prime News 2075-02-30
2018-06-14
90e40bb75c1078c55c107cb56b3d48f9
ट्रंप – किम राम्झौताको विश्वव्यापी अशर के | डा. सुरेश चालिसे | SAMAYA SANDARVA
2018-06-14

नेतृत्व अयोग्यताको उपज कांग्रेस पराजय भयो, भूमिका पुनस्र्थापित गर्न नेतृत्व फेर्नु पर्छ:महेश आचार्य

f8e2fd5c04fce806a05796a6912d710e

f8e2fd5c04fce806a05796a6912d710e


महेश आचार्य
नेता, नेपाली कांग्रेस
नेतृत्व अयोग्यताको उपज कांग्रेस पराजय भयो, भूमिका पुनस्र्थापित गर्न नेतृत्व फेर्नु पर्छ नै ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *