53c173a227adf17ca75bdff1f954094a
स्मार्ट सिटी बनाउन निजि क्षेत्रलाई दिनुपर्छ : किशोर थापा || Satta Sashan
2018-01-14
Sagarmatha-Prime-News-2074-09-29
Sagarmatha Prime News 2074 09 29
2018-01-14

नेपाल भारत प्रबुद्ध समुहको बैठक । तयार होला त भारत १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न-CHHA PRASNA

8fa59827619f50ee50845397163d09be

8fa59827619f50ee50845397163d09be


नेपाल भारत प्रबुद्ध समुहको बैठक । तयार होला त भारत १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न-CHHA PRASNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *