1ab8420a1b97cb24cc30c50fb100ff1e
पुननिर्माणका इन्जिनियर ५ लाख घुस सहित समात्यौ । मोदि आउँदा बनाएको बाटो एक महिनामै बिग्रियो !
2018-07-10
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_03_26-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_03_26 – NEWS24 TV
2018-07-10

पुननिर्माणका इन्जिनियर ५ लाख घुस सहित समात्यौ । मोदि आउँदा बनाएको बाटो एक महिनामै बिग्रियो !

1ab8420a1b97cb24cc30c50fb100ff1e

1ab8420a1b97cb24cc30c50fb100ff1e


पुननिर्माणका इन्जिनियर ५ लाख घुस सहित समात्यौ । मोदि आउँदा बनाएको बाटो एक महिनामै बिग्रियो – SIDHA KURA JANTA SANGA !! EPISODE 246

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *