80b8502dc1dd54ccc55bc66e1ae4f80a
मुलुकको समृद्धि र आवश्यकताका आधारमा चीनसंगको सहकार्यलाई वढावा दिने : प्रधानमन्त्री – IOD
2018-06-18
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_03_04-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_03_04 – NEWS24 TV
2018-06-18

प्रधानमन्त्री ओलीः पढाउँछन पाठ नैतिकताको, गर्छन काम अनैतिक – POWER NEWS

d12a5ae5be45560092b6cb306c617a86

d12a5ae5be45560092b6cb306c617a86


प्रधानमन्त्री ओलीः पढाउँछन पाठ नैतिकताको, गर्छन काम अनैतिक – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *