Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_07_08-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_07_08 – NEWS24 TV
2018-10-25
c0f82c793ddb6659bfc8acd19bdbf5f0
Mountain News ||मुख्य समाचार || आजको समाचार || 8 PM NEWS, Kartik 8 || Mountain Samachar
2018-10-26

प्रमाण नष्ट गरेको १४ कारण सहित एसपी बिष्ट बर्खास्त, हाम्रो प्रश्न : कसलाई बचाउन चाहन्छन ?

6bc5d613e6c6d32bb65254a2e9b6e09c

6bc5d613e6c6d32bb65254a2e9b6e09c


प्रमाण नष्ट गरेको १४ कारण सहित एसपी बिष्ट बर्खास्त, हाम्रो प्रश्न : कसलाई बचाउन चाहन्छन ? – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 292

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #JusticeForNirmala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *