55a471375852b29cd0197798a1cb614a
प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीहरुको बोली भ्रष्टाचार विरोधी, व्यवहार भ्रष्टाचारी–४ – POWER NEWS
2018-05-26
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_02_12-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_02_12 – NEWS24 TV
2018-05-27

प्रहरीको संलग्नतामा ५० लाखको डिल, रेकर्ड मेट्न उल्टै धम्की । यि महिला यसरी कुटिईन, प्रहरी बेखवर !

82ad7ce299856ea76d4236fa10271ae5

82ad7ce299856ea76d4236fa10271ae5


प्रहरीको संलग्नतामा ५० लाखको डिल, रेकर्ड मेट्न उल्टै धम्की । यि महिला यसरी कुटिईन, प्रहरी बेखवर – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 228

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *