Gyan-Ganga_2074_Magh_27-NEWS24-TV
Gyan Ganga_2074_Magh_27 – NEWS24 TV
2018-02-10
667cab02ed2d29641a3a9f6bfed127f4
म दाम र नामका लागि गायक भएको होइन : अजय अधिकारी सुशील
2018-02-10

फेरि झापाको कचनकवल गाउँपालिका सीमा मिचियो, सीमाको घाउ दुख्दा सबै मौन – POWER NEWS

9587b8eee6ca5e9af077e47da0b78437

9587b8eee6ca5e9af077e47da0b78437


फेरि झापाको कचनकवल गाउँपालिका सीमा मिचियो, सीमाको घाउ दुख्दा सबै मौन – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *