92055e3c64a932dbe7fe1ed21284e769
उपभोगक्तावादी नेताको यातायात व्यवसायीलाई सुझावः बैँकबाट पैसा नझिक्नुहोस् | Nepal Aaja
2018-04-20
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_01_07-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_01_07 – NEWS24 TV
2018-04-20

मालिन्दो एअरको जहाज ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगियो, आखिर कसरी भयो दुर्घटना र कारण के हो ? – POWER NEWS

481499b9724aa63c83d65a5a6cadc5cf

481499b9724aa63c83d65a5a6cadc5cf


मालिन्दो एअरको जहाज ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगियो, आखिर कसरी भयो दुर्घटना र कारण के हो ? – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *