STV-Chat-With-Hom-Nath-Dahal
STV Chat With Hom Nath Dahal
2018-03-13
598a36bd70ad59314dc254bc4efecf22
विमान दुर्घटना पाइलटको फोर्स ल्याण्डिङ कि कमाण्डको दुविधा : वाई के भट्राई – CHHA PRASNA
2018-03-13

यूएस वंगलाको विमान दुर्घटनामा पाइलटको जबरजस्ती देखिन्छ : बरिष्ठ विमान चालक – NEWS24 TV

e69ebdbfd7aa189d2860e67e09afb0d6

e69ebdbfd7aa189d2860e67e09afb0d6


यूएस वंगलाको विमान दुर्घटनामा पाइलटको जबरजस्ती देखिन्छ : बरिष्ठ विमान चालक एसबी केसी – NEWS24 TV

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *