a90dcd6aaf8c9e864de9491a4049014b
बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई जनताले भूल्न सकेनन् | Nepal Aaja
2019-01-11
f8642fb573d2ed94571c852bb8f56aaf
‘घूस लिने र दिने दुवै देशका महाशत्रु हुन्’ … #Current_News
2019-01-11

राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनका बहानामा पृथ्वीनारायणमाथि आक्रमण…- POWER NEWS

902c7841be1533fafdaaf8217adb99c7

902c7841be1533fafdaaf8217adb99c7


राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनका बहानामा पृथ्वीनारायणमाथि आक्रमण…- POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *