Sagarmatha-Prime-News-2075-01-03
Sagarmatha Prime News 2075-01-03
2018-04-16
7373c9d2ed65054678615511ee64009a
प्रहरी कस्तो हुनुपर्छ ? Good Policing | HIMALAYA HELPLINE with AIGP Devendra Subedi
2018-04-16

लिभिङ टुगेदरको कारण पूर्णिमा विकको हत्या, पैसा, मदिरा र यौनका कारण बढ्यो अपराध – POWER NEWS

2daef7371b1e21e65dcdc4696862e448

2daef7371b1e21e65dcdc4696862e448


लिभिङ टुगेदरको कारण पूर्णिमा विकको हत्या, पैसा, मदिरा र यौनका कारण बढ्यो अपराध – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *