Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_09_19-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_09_19 – NEWS24 TV
2019-01-03
0077d4aff4d7bed84d318d20d8dd95ba
वाइड बडी प्रकरणमा मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले राजिनामा किन नदिने? सुधीर बस्नेतबाट पीडितको लाइन !
2019-01-03

वाइड बडी प्रकरणमा मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले राजिनामा किन नदिने? सुधीर बस्नेतबाट पीडितको लाइन !

0077d4aff4d7bed84d318d20d8dd95ba

0077d4aff4d7bed84d318d20d8dd95ba


वाइड बडी प्रकरणमा मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले राजिनामा किन नदिने? सुधीर बस्नेतबाट पीडितको लाइन – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 322

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *