5e762ca3ba7eb1e7edfe1e74d3d0c543
सिमेण्ट छडको मूल्य बृद्धिमा कसको हात छ ? उद्यमी र उपभोक्ताबीच आरोप पं्रत्यारोप – ISSUE OF THE DAY
2018-01-17
Prime-Time-8-PM-NEWS_2074_10_02-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2074_10_02 – NEWS24 TV
2018-01-18

सरकारले तोक्यो ७ ओटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र नियुक्ती ग¥यो ७ ओटै प्रदेश प्रमुख ? – POWER NEWS

9a25905cd27338e068aea094fd1ca77c

9a25905cd27338e068aea094fd1ca77c


सरकारले तोक्यो ७ ओटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र नियुक्ती ग¥यो ७ ओटै प्रदेश प्रमुख ? – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *