39f0bcc7322148c2f46f684fb82d273e
अर्थबिदहरुको प्रश्न: मुख्य मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री काहाँ बजेट माग्ने ? – IOD
2018-04-11
Prime-Time-8-PM-NEWS_2074_12_28-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2074_12_28 – NEWS24 TV
2018-04-11

सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा रमेश खरेल वारिहने कस्तो प्रहरी संगठन बनाउँदैछौं हामी ? – POWER NEWS

b82985bcf571f0cda350c8ba82a80d22

b82985bcf571f0cda350c8ba82a80d22


सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा रमेश खरेल वारिहने कस्तो प्रहरी संगठन बनाउँदैछौं हामी ? – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *