Sagarmatha-Prime-News-2075-02-24
Sagarmatha Prime News 2075-02-24
2018-06-07
f69be64fd369950dba1ca0dc5836ea97
PRIME NEWS || Mountain Prime News || मुख्य खबर || 8 PM NEWS, 24 JESTHA 2075
2018-06-08

सेनाको काम गरेका ठेकेदारले सवै पैसा पाए । अमेरिका लान करोडौ ठगी गर्ने ग्रिन कार्ड होल्डर !

8f26b21c0c2c1a6856605389f479869e

8f26b21c0c2c1a6856605389f479869e


सेनाको काम गरेका ठेकेदारले सवै पैसा पाए । अमेरिका लान करोडौ ठगी गर्ने ग्रिन कार्ड होल्डर – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 233

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *