cfd2bed574d8025a29ecdf6853d21f27
हटिसकेका १६ जना अझै मन्त्री, सम्पत्ति विवरण नबुझाएर किन गर्दैछन् गल्ती ? – POWER NEWS
2018-01-15
b84b9f6db21223cb1e4633f932280fdd
Fireside | फायर साइड – डा. बाबुराम भट्टराई
2018-01-15

हटिसकेका १६ जना अझै मन्त्री, सम्पत्ति विवरण नबुझाएर किन गर्दैछन् गल्ती ? – POWER NEWS

cfd2bed574d8025a29ecdf6853d21f27

cfd2bed574d8025a29ecdf6853d21f27


हटिसकेका १६ जना अझै मन्त्री, सम्पत्ति विवरण नबुझाएर किन गर्दैछन् गल्ती ? – POWER NEWS

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *