b343f1cd90bf6e18101459ad1fba2364
उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला र सरकार कहाँ चुके ? – POWER NEWS
2018-07-09
Sagarmatha-Prime-News-2075-03-25
Sagarmatha Prime News 2075-03-25
2018-07-09

५ जना सरकार प्रमुखलाई गलाउने डा केसीको अनसन अब के हुन्छ. #Current News

b1966c6f6fc4c3dbb60d1e4d91d796d2

b1966c6f6fc4c3dbb60d1e4d91d796d2


५ जना सरकार प्रमुखलाई गलाउने डा केसीको अनसन अब के हुन्छ. #Current News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *