2017-10-07
e045f91f555723582ac08beb45ade1f7

सीमा जोगाउँन भारतीयविरुद्ध संघर्ष गरेका देवनारायण भारतमा पक्राउ ।। – POWER NEWS With Sangam Baniya.

सीमा जोगाउँन भारतीयविरुद्ध संघर्ष गरेका देवनारायण भारतमा पक्राउ ।। किन बोल्दैन सरकार ?- POWER NEWS With Sangam Baniya. SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV
2017-10-07
e045f91f555723582ac08beb45ade1f7

सीमा जोगाउँन भारतीयविरुद्ध संघर्ष गरेका देवनारायण भारतमा पक्राउ ।। – POWER NEWS With Sangam Baniya.

सीमा जोगाउँन भारतीयविरुद्ध संघर्ष गरेका देवनारायण भारतमा पक्राउ ।। किन बोल्दैन सरकार ?- POWER NEWS With Sangam Baniya. SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV
2017-10-07
GYAN-GANGA-2074-06-21-NEWS24-TV

GYAN GANGA (2074-06-21)- NEWS24 TV

GYAN GANGA (2074-06-21)- NEWS24 TV SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV
2017-10-07
e03d2227a8bb5f32236d9859dbea010d

३० बर्ष जय नेपाल भनेका नवराज सिलवालको पहिलो लाल सलाम ।। – POWER NEWS With Sangam Baniya.

३० बर्ष जय नेपाल भनेका नवराज सिलवालको पहिलो लाल सलाम ।। यसरी एमाले प्रवेश गरे ।।- POWER NEWS With Sangam Baniya. SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV