2014-09-10
SAMRIDI-KA-LAGI-BIKASH-PART-2-KRISHI

SAMRIDI KA LAGI BIKASH PART 2- KRISHI

मुलुकको सम्वृद्धिका लागि हामी विशेष अभियानमा छौं । हामी पर्यटनबाट मुलुकको सम्वृद्धि खोजिरहेछौ. । कृषिबाट समुन्नत मुलुक चाहिरहेछौं । यसै अभियान अन्तरगत हरेक आइतबार घरसंसारमार्फत हामी […]