2017-10-13
Nepali-Comedy-Movie-Aankha-Lobhi-Mann-Papi-Feat.-Nir-Shah-Rabi-Shah-Nitesh-Raj-Pant

Nepali Comedy Movie” Aankha Lobhi Mann Papi ” Feat. Nir Shah | Rabi Shah | Nitesh Raj Pant

Featuring: Nir Shah, Rabi Shah, Nitesh Raj Pant, Sajja Mainali, Gopal Raj Mainali, Kiran KC, Rama Thapaliya etc. etc. Director – Shyam Rai Lyrics: Surendra Rana […]