2017-01-12
00b066a370769d0d6606c00ef623fb9e

साझा सवाल अंक १७२: व्यवसायको सामाजिक उत्तरदायीत्व । काठमाडौं ।

व्यापारिक संस्थाहरुले कमाए बापत नाफा रहित उद्देश्यले समाजको लागि पनि केही लगानी गर्नु पर्छ भन्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको सामान्य मान्यता रहेको छ। अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने […]