2017-11-15
7001f83be54c54b8d6386e71fdb9a993

निर्वाचनमा सुरक्षाकाे व्यावस्थापन सहज छैन बनाउने हाे : पूर्व एअाईजीपी – ISSUE OF THE DAY

निर्वाचनमा सुरक्षाकाे व्यावस्थापन सहज छैन बनाउने हाे : पूर्व एअाईजीपी अनन्तराम भट्टराई – ISSUE OF THE DAY SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV