2014-08-07
WHAT-NONSENCE-HAPPENING-WITH-NEPAL-ARMED-POLICE-FORCE-HATRKADI

WHAT NONSENCE HAPPENING WITH NEPAL ARMED POLICE FORCE-HATRKADI

षड्न्त्रै षड्न्त्रले थिलथिलो बन्या शस्त्र प्रहरी बल, उच्च अधिकारीको एउटै ध्याउन्न हटाउ आईजीपी बन आईजीपी भर्रखरै अवकाश पाएका एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठले आईजीपी बन्नकै लागि डिआईजीसम्मका अधिकारीकाबाट […]